ขั้นตอนการขอใช้บริการ (Step Service)


 1. เมื่อลูกค้ามีความประสงค์ที่จะขอใบเสนอราคาเพื่อสอบเทียบเครื่องมือวัดสามารถดาวโหลดเอกสารใบคำขอใช้บริการ ได้ตามเอกสารด้านล่าง หรือ ติดต่อสอบถาม Tel. : 02-987-3248-50 Fax: 02-987-3252
 2. E-mail : info.accl2662@gmail.com, pornsak2008@yahoo.co.th
   Download Customer Request (PDF)
   Download Customer Request (Excel)
 3. เมื่อได้รายการเครื่องมือ และรายละเอียดต่างๆ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งรายการใบคำขอใช้บริการ ให้ผู้จัดการห้องปฏิบัติการพิจารณา และส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้า ภายใน 1-3 วันทำการ ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภท และจำนวนรายการของเครื่องวัด
 4. หลังจากได้รับใบสั่งซื้อจากผู้ขอรับบริการรสอบเทียบเครื่องมือวัดแล้ว
 5. ทางบริษัทจะดำเนินการวางแผนการสอบเทียบตามรายการ และดำเนินการสอบเทียบภายใน 1 – 7 วัน หรือ ตามการตกลงกับผู้ขอใช้บริการ แล้วแต่ลักษณะงาน
 6. ขั้นตอนการชำระเงิน (Payment) ตามเงื่อนไขที่ทำการตกลง
 7. ดำเนินการจัดส่งใบรับรอผลการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) ให้กับผู้ขอรับการบริการ

WEB LINK

ฝากข้อมูล หรือปรึกษางานสอบเทียบ


บริษัท แอ็ดแวนเทจ เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ผู้เสียภาษี: 0105538021130

Copyright © 2019 All Rights Reserved. Designed By Golly-design