บริการ รับและส่งเครื่องมือวัด (Instrument delivery service)


เพื่อให้บริการที่ครบวงจรหากลูกค้าไม่สะดวกในการส่งเครื่องมือวัดมาสอบเทียบด้วยตัวเอง ทางบริษัทแอ็ดแวนเทจ เซ็นเตอร์ จำกัด มีบริการรับ-ส่ง เครื่องมือวัดจากบริษัทลูกค้า และเมื่อสอบเทียบเสร็จส่งเครื่องมือวัดคืนลูกค้าพร้อมใบรับรองผลการสอบเทียบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงระหว่างลูกค้า กับบริษัทฯ

WEB LINK

ฝากข้อมูล หรือปรึกษางานสอบเทียบ


บริษัท แอ็ดแวนเทจ เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ผู้เสียภาษี: 0105538021130

Copyright © 2019 All Rights Reserved. Designed By Golly-design