บริการงานสอบเทียบแบบเร่งด่วน (Fast Service)


         เนื่องด้วยความต้องการที่เร่งด่วนอาจจะมีหลายๆ ปัจจัย เช่น เครื่องมือเพิ่งติดตั้งใหม่ หรือมีการส่งเครื่องมือวัดซ่อม ต้องการสอบเทียบเพื่อยืนยันว่าเครื่องมือที่ผ่านการซ่อมแซมอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ หรือมีการหยุดการผลิตเพื่อซ่อมบำรุง และสอบเทียบประจำปี ซึ่งที่กล่าวมานี้มีเวลาในการดำเนินงานที่จำกัด ทางบริษัทฯ จึงมองเห็นความสำคัญและให้บริการสอบเทียบแบบเร่งด่วน ทั้งกรณีที่ลูกค้าต้องการส่งเครื่องมือมาสอบเทียบที่ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ หรือสอบเทียบนอกสถานที่ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025

        หากลูกค้ามีเครื่องมือสาขาอื่นๆ ที่ต้องการสอบเทียบสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 

 

 

           

WEB LINK

ฝากข้อมูล หรือปรึกษางานสอบเทียบ


บริษัท แอ็ดแวนเทจ เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ผู้เสียภาษี: 0105538021130

Copyright © 2019 All Rights Reserved. Designed By Golly-design