ขอบข่ายการให้บริการสอบเทียบ (Scope of Calibration)


ขอบข่ายความสามารถของห้องปฏิบัติการสอบเทียบให้บริการสอบเทียบทั้งใน และสถานที่
(LABORATORY CAPABILITY)

Electrical (In Lab & On Site Services)

เครื่องมือวัด
(Instrument)
ISO/IEC
17025
ช่วงการสอบเทียบ
(Range)
Reference Standard, Method and /
or Equipment
Analog / Digital Multimeter Yes All Range In-house method direct measurement
AC / DC Clamp meter Yes All Range In-house method direct measurement
DC / AC Power meter, Watt meter Yes Up to 10 kW In-house method direct measurement
Power analyzer, Panel meter Yes Up to 10 kW In-house method direct measurement
Resistance Decade box / Resistance Fixed Points    Yes Up to 100 M Ohm In-house method direct measurement
Process meter Yes All Range In-house method direct measurement
Process calibrator Yes All Range In-house method direct measurement
Loop calibrator Yes All Range In-house method direct measurement
Multifunction / Document Process calibrator Yes All Range In-house method direct measurement
Withstanding / DC & AC High Volt Tester Yes Up to 10 kV Multimeter with High voltage probe
High Resistance / Insulation Testers Yes Up to 10 G Ohm Resistance Decade Box/High Resistance
Resistivity Meters Yes Up to 10 G Ohm Resistance Decade Box/High Resistance
Maga Ohm Testers Yes Up to 10 G Ohm Resistance Decade Box/High Resistance
Digital Tachometer Yes 2.5 to 99999 rpm In-house method direct measurement
Power supply Yes All Range In-house method direct measurement
Sound Level Meter Yes 94 dB, 114 dB @ 1 kHz In-house method direct measurement
Earth ground tester Yes All Range Digital Multimeter
Wrist strap-footware tester Yes Up to 10 G Ohm Resistance Decade Box/High Resistance
Single Phase watt meter Yes Up to 10 kW In-house method direct measurement
Timer No All Range In-house method
Universal counter No Up - 1 GHz Comparison with Signal generator 
Oscilloscope No All Range In-house method direct measurement
Stop watch No All Range Comparison with Universal counter
Counter meter No All Range In-house method direct measurement
LCR meter No All Range LCR Calibrator
Vibration meter No All Range Vibration Calibrator
Phase Indicator, Analyzer No All Range In-house method direct measurement
อื่นๆ      

 

Mass and Mass Related (In Lab & On Site Services)

เครื่องมือวัด
(Instrument)
ISO/IEC
17025
ช่วงการสอบเทียบ
(Range)
Reference Standard, Method and /
or Equipment
Scales, Load cell, Electronic Balance, Balances Yes Up to 1000 kg Standard Weight
Push-Pull Gauge, Force Gauge, Tension, Tensile Yes 0 to 980 N Standard Weight
Pressure Gauge Yes 0 to70 MPa Pressure Calibrator
Vacuum Gauge Yes - 90 kPa to 0 kPa Pressure Calibrator
Digital Pressure Gauge, Differential Pressure, Manometer Yes 0 to70 MPa Pressure Calibrator
Digital Test gauge Yes 0 to70 MPa Pressure Calibrator
Pressure Switch / Pressure controller Yes -90 kPa to70 MPa Pressure Calibrator
Pressure Transmitter / Pressure transducer Yes - 90 kPa to 2000 kPa Pressure Calibrator
Flow Meter (Liquid flow) Yes 0 to 30.56 l/s Standard Flow Meter
Standard weight Yes 50 mg to 20 kg Standard Weight
Steel weight Yes 1 kg to 20 kg Standard Weight
Control valve/Safety valve No -90 kPa to70 MPa Pressure Calibrator
Absolute gauge No All Range Absolute Pressure Calibrator
Micro pipette No 10 μl to 10 ml In-house method
Burette / Pipette No 1 ml to 100 ml In-house method
Volumetric flask No 5 ml to 2,000 ml In-house method
Beaker / Cylinder No 5 ml to 2,000 ml In-house method
Test sieve No 0 to 300 mm In-house method
อื่นๆ      

 

Thermodynamic (In Lab & On Site Services)

เครื่องมือวัด
(Instrument)
ISO/IEC
17025
ช่วงการสอบเทียบ
(Range)
Reference Standard, Method and /
or Equipment
Hot Air Oven Yes (10 to 250) °C Agilent 34970A
Incubator Yes (10 to 150) °C Agilent 34970A
Refrigerator Yes (0 to 10) °C Agilent 34970A
Freezer Yes (-10 to 0) °C Agilent 34970A
Autoclave Yes (105 to 135) °C Agilent 34970A
Furnace Yes (-10 to 1200) °C PRT Standard
Liquid Bath, Micro Bath, Water Bath Yes (-10 to 200) °C Agilent 34970A
Temperature Gauge & Dial Thermometer Yes (-10 to 400) °C PRT Standard
Thermocouple Sensor Yes (-10 to 1200) °C PRT Standard, Thermocouple Standard
RTD Sensor Yes (-10 to 650) °C PRT Standard, Thermocouple Standard
Temperature Indicator / Temperature controller
with sensor Thermocouple
Yes (-10 to 1200) °C PRT Standard, Thermocouple Standard
Temperature Indicator / Temperature controller
with sensor RTD or Thermistor Sensor
Yes (-10 to 650) °C PRT Standard, Thermocouple Standard
Liquid in Glass Thermometer, Glass tube thermometer Yes (-10 to 200) °C PRT Standard
Dry Block, Dry Well, Metrology Well Yes (-10 to 1200) °C PRT Standard, Thermocouple Standard
Temperature recorder Yes (-10 to 1200) °C PRT Standard, Thermocouple Standard
Temperature-Simulation RTD Yes (-200 to 650) °C Multi Product Calibrator
Temperature-Simulation Thermocouple Yes (-200 to 1760) °C Multi Product Calibrator
Thermo-Hygrometer, Temperature Humidity Yes (20 to 40) °C,
(30 to 80) %RH
Data logger
Data logger Yes (20 to 40) °C,
(30 to 80) %RH
Data logger
Infrared thermometer No -35 to 500 °C PRT Standard, Black Body
Humidity chamber No (20 to 95) % R.H. Data logger
Thermo-hygrograph (20 to 40 ºC) No (30 to 80) % R.H Data logger
Digital thermal camera image No -35 to 500 °C PRT Standard, Black Body
อื่นๆ      

 

Chemical (In Lab & On Site Services)

เครื่องมือวัด
(Instrument)
ISO/IEC
17025
ช่วงการสอบเทียบ
(Range)
Reference Standard, Method and /
or Equipment
pH meter Yes 4, 7, 10 pH pH Solution Buffer ISO17034
                              Conductivity meter                           .     Yes

84 μS/cm,1 413 μS/cm,
12.88 mS/cm,111.3 mS/cm

Conductivity Solution ISO17034
Turbidity Meter Yes

15 NTU, 50 NTU, 500 NTU,
1000 NTU

Turbidity Solution ISO17034
TDS meter No All Range TDS Solution Buffer
Viscometer No 50-5,000 mPa.a (CPS) ASTM D446, ISO 3104,ISO 3105
Hydrometer No 0.5 - 1.6 g/cm2 ASTM E126:1992
อื่นๆ      

 

Dimensional (In Lab & On Site Services)

เครื่องมือวัด
(Instrument)
ISO/IEC
17025
ช่วงการสอบเทียบ
(Range)
Reference Standard, Method and /
or Equipment
          Caliper (External/Internal/Depth)          . Yes Up to 1000 mm Gauge Block Set
Dial and Digital Height Gauge Yes Up to 1000 mm Gauge Block Set
Outside /Inside Micrometer Yes Up to 500 mm Gauge Block Set
Dial gauge Yes 0 to 50 mm Dial Gauge Tester
Dial test indicator Yes 0 to 1.5 mm Dial Gauge Tester
Bore gauge Yes 0 to 1.5 mm Dial Gauge Tester
Coating thickness gauge No 0 to 1.5 mm In-house method
Standard coating foil No 0 to 0.5 mm In-house method
Profile projector No 0 to 1000 mm In-house method
Steel ruler / Steel tape No 0 to 1000 mm In-house method
Ultrasonic thickness No 0 to 400 mm In-house method
อื่นๆ      

 

Torque & Force (In Lab & On Site Services)

เครื่องมือวัด
(Instrument)
ISO/IEC
17025
ช่วงการสอบเทียบ
(Range)
Reference Standard, Method and /
or Equipment
          Universal testing machine (UTM) No 0 to 10 Ton (100 kN) Standard Weight, Loadcell
Screw torque driver / Air torque No 0 to 1500 N.m. Torque Transducers
Torque wrench / Setting torque No 0 to 1500 N.m. Torque Transducers
Torque tester / Torque calibrator / Digital torque tester No 0 to 1500 N.m. Standard Weight + Arm
Durometer (A, B, C, D, O, DO, OO, M) No All range Standard Weight
Rockwell / Brinell hardness tester No All range In-house method
Air torque driver No 0 - 50 N.m. Torque Transducers
Air torque wrench No 0 - 50 N.m. Torque Transducers
Tensile tester No 0 to 1000 kgf Standard Weight, Loadcell
อื่นๆ      

โดยสาขาดังกล่าวที่อ้างถึงเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น หากลูกค้ามีเครื่องมือสาขาอื่นๆ ที่ต้องการสอบเทียบสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 

 

WEB LINK

ฝากข้อมูล หรือปรึกษางานสอบเทียบ


บริษัท แอ็ดแวนเทจ เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ผู้เสียภาษี: 0105538021130

Copyright © 2019 All Rights Reserved. Designed By Golly-design